عمومی

فیلم تک لایه

فیلمی است که از یک نوع پلاستیک مانند پلی‌اتیلن یا پلی‌پروپیلن و … و انواع رنگ دانه‌ها توسط یک اکسترودر با ضخامت و عرض مورد نیاز مشتریان تولید می‌شود.

ادامه مطلب »

فیلم دو لایه

فیلمی است که از دو نوع پلاستیک مانند پلی اتیلن، پلی پروپیلن و ….. و انواع رنگ دانه‌ها توسط دو اکسترودر با ضخامت و عرض مورد نیاز مشتریان تولید می‌شود.

ادامه مطلب »

فیلم سه لایه پلی اتیلن

فیلمی است که از انواع مختلف پلاستیک‌ها مانند پلی اتیلن، پلی پروپیلن و انواع رنگ دانه‌ها توسط سه اکسترودر با ضخامت و عرض مورد نیاز مشتریان تولید می‌شود.

ادامه مطلب »
عمومی

فیلم استرچ

تعریف: این فیلم ها گرمانرم هستند و از مواد پلی اتیلن و …. که با اعمال نیروی کششی مناسب ازدیاد طول پیدا کرده که پس

ادامه مطلب »
تخصصی

فیلم پنج لایه

فیلمی است که از انواع مختلف پلاستیک‌ها مانند پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی آمید و EVOH و انواع رنگ دانه‌ها توسط پنج اکسترودر با ضخامت و عرض مورد نیاز مشتریان تولید می‌شود.

ادامه مطلب »