محصولات زیست تخریب‌پذیر (قابل تجزیه‌‌زیستی)

تعریف اغلب پلاستیک‌ها تمایل به جذب پرتوهای پر انرژی ناحیه فرابنفش نور خورشید دارند. که در این پدیده الکترون‌ها فعال شده و به سطوح بالای انرژی منتقل می‌گردند. نتیجه این امر ماده دچار شکست زنجیره‌های مولکولی می‌گردند و واکنش تخریب‌پذیر در پلاستیک‌ها ایجاد می‌شود. که پلاستیک‌ها تحت اثر عوامل زیستی مختلف همچون باکتری‌ها، آنزیم‌ها و […]